برچسب شده با مصاحبه

... صندلی عقب خودرو، کنار حضرت آیت الله نشستم. سلام کردم. با لحنی آرام فرمودند: "سلام علیکم، مشرّف" پس از احوال پرسی متعارف، سوالات شروع شد: شما در نوروز، عیدی هم می دهید؟! سری تکان داده، فرمودند: بله مرحوم والد هم اهل رسم و رسوماتی مانند عیدی دادن و یا عید دیدنی بودند؟! نوروز که می شد فامیل و اعاظم قم، برای عیادت ایشان می آمدند. البته ایشان هم برای عیادت آقایان می رفتند، اما عیدی نوروز چندان در خانه ما مرسوم نبود. بیشتر در عید سعید غدیر عیدی می دادند. کمی به آقا نزدیکتر شدم و پرسیدم: گروهی از...
نوشته شده در ساعت ۱۵:۰۵ - ۰۸ فروردین ۱۳۹۷ توسط

آخرین مطالب سایت