بایگانی برچسب: شوخی علماء

شادمانه | نکَ یا الله!

 مرحوم حضرت آیت الله شیخ رضا ستوده می فرمایند: شبی در یکی از مراسم احیای ماه رمضان که در مسجد برگزار می شد، هنگام خاموش بودن چراغ ها و وسط «بِکَ یا الله» جمعیت… یک بنده خدایی با هزار آرزو از خدا، قرآن را بر سر گرفته و از ته …

مشاهده بیشتر »

شادمانه | تخصُّص آقاحسین خوانساری در علم شیمی…

جویا جهانبخش می‌نویسد: یکی از تَراجِم۟ پژوهان معاصر حکایت می کرد که: شنیدم کسی در باب سعۀ معلومات فقیه فرزانۀ عصر صَفَوی، آقاحسین خوان۟ساری قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ سخن می گُفت… و از جمله، به تخصُّص ایشان در علم “شیمی” و اَل۟کُل۟ شناسی إشارت می کَرد. در شگفت شُدم و در …

مشاهده بیشتر »