شیخ حر عاملی

عنایت امام زمان علیه السلام به صاحب وسائل الشیعه؛ شیخ حرّ عاملی

حضرت آیت الله وحید خراسانی مدّظله: صاحب وسائل، شیخ حرّ عاملی، این قضیه پیش آمد خود اوست. گفت: من ده ساله بودم، مبتلا شدم به مرضی… این مرض شدّت پیدا کرد، به حدّی رسید که متوجه شدم: کسان من آماده تجهیز من هستند. شبی به قدری حال من منقلب شد، …

مشاهده بیشتر »

پاسخ هائى که مرحوم شیخ حر عاملى در عالم خواب به سائل داده

مرحوم شیخ حر عاملى در فوائدش با خط خود چنین نوشته است : در حج سومم در راه مکه در حالى که پیاده حج بجا مى آوردم قریب هفتاد نفر نیز همراه من پیاده حج بجا مى آوردند، شبى در خواب دیدم مردى از من سؤ ال مى کند از …

مشاهده بیشتر »