سید محمد فشارکی

زهد و ساده زیستی مراجع شیعه، درسی بزرگ برای طلاب!

آیت الله سید محمد فشارکی، هنگامی که برای خرید ما یحتاج زندگیش به بازار می رفت طلاب گردگراد او حلقه می زدند و از مشکلات درسی خود می پرسیدند و این در حالی بود که وی یکی از بزرگترین استادان حوزه علمیه نجف بود! که بدون ناراحتی در مقابل دکانها …

مشاهده بیشتر »

حضرت آیت‌الله بهجت قدس‌سره

خدا اعجاز انبیا، اوصیا، اولیا و علما را هم اگر مصلحت بداند، ظاهر می‌کند؛ کما اینکه در سامره کرد.  کأنه همه در معرض طاعون بودند و همه‌گیر شده بود. آقا سید محمد فشارکی رضوان‌ الله‌ علیه با آن کراماتش و مقامات علمیه و عملیه‌، گفت:  من بر همۀ شیعه حکم …

مشاهده بیشتر »

مرجعیّت، صرفاً تابع وظیفه است؛ نه هوی و هوس، حبّ ریاست و بلند پروازی!

زعامت، با أعلمیت فقهی بسیار تفاوت دارد. در پی ارتحال آیت الله العظمى میرزا حسن شیرازى (میرزای اول)، شماری از عالمان نامدار و مردم به مجتهد بزرگ، سید محمد فشارکی اصفهانی مراجعه کردند. و از ایشان تقاضا کردند مرجعیت عامّه مردم را پذیرا شود. به گمان مراجعه کنندگان، آیت الله …

مشاهده بیشتر »