کسب حرام قاجاریه!!!

نوشته شده در ۲۲:۰۶ - ۲۶ فروردین ۱۳۹۷
کسب حرام قاجاریه!!!

منوچهر خان معتمد الدوله که از مقامات برجسته دولتی قاجاریه بود، در ملاقات با شیخ جعفر نجفی، مولّف کشف الغطاء، که از بزرگان علما محسوب می شد، از نکته ای ظریف پرسش کرد، مبنی بر اینکه:
ما و شما هر دو از مردم کسب معاش میکنیم. چه شده که از ما حرام و از شما حلال است؟
شیخ در پاسخ گفت: اگر مسئله شرعی می دانی، در حلال آنچه را که به زبان از اطراف دندان در آورند، فرو بردن آن مباح است، آنچه را که به چوپ در آورند حرام.
ما به زبان از خلق در آوریم و شما به چوپ!

منبع: فریدون آدمیت و هما ناطق، افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجار، تهران، آگاه، ۱۳۵۶، ص ۲۵۳، به نقل از: خان خانان، سیاست مدن، خطی، تحریر ۱۳۱۴٫

مطالب مرتبط

دیدگاه شما

Captcha loading...

آخرین مطالب سایت