همت بلند دار که مردان روزگار…

در کیفیت اشتغال به تحصیل علم شیخ محمد حسین عاملی (داماد صاحب جواهر) آورده اند:

پدرش مردی فقیر حال بود که در کاظمین دکّانی داشت. بعد از آنکه شیخ محمد حسین قرائت قرآن را فرا گرفت او را نزد خود آورد تا در اداره دکّان و کسب معاش به او کمک کند.

ولی محمد حسین به طلب علم متمایل شد و از یکی از اهل علم راه تحصیل علم را پرسید و او گفت:

اوّل باید (اجرومیّه) را که کتابی در علم نحو بوده، حفظ کند و او از آن مرد عالم خواست که آن کتاب را برایش بنویسد و او نوشت و محمد حسین در دکّان پدر به خواندن آن مشغول شد…

تا اینکه پدرش متوجّه شد و خشمگین گردیده، او را بزد که خواندن این کتاب تو را از کسب و کار باز می دارد!

بعد از آن، دور از چشم پدر آن را خواند و تمام کرد. سپس از همان اهل علم پرسید حالا چکار کنم؟! او گفت: به نجف برو…

چهار پائی کرایه کرد و بدون آنکه بیش از مقدار کرایه پولی داشته باشد، راهی نجف شد و بین راه از زوائد خوراک هم سفران، خود را سیر می کرد.

چون به نجف رسید وارد صحن شریف شد و در آنجا نشست تا شب شد و همه مردم از صحن خارج گشتند. دربانان آمدند بیرونش کنند…

شرح حال خود را گفت و آنها به او حجره ای دادند و برایش غذا آوردند و در آنجا اقامت کرد و با طلاّب آشنا شد و نزد آنان درس خواند و در آن حجره بود و با استفاده از نور چراغ مستراح ها مطالعه می کرد…

تا اینکه فضلش ظاهر گردید و آوازه اش بلند شد و به مرجعیت رسید و اموال به سویش فرستاده می شد و او همه را به طلاّب علم و نیازمندان می رساند و خود لباس زبر و خشن می پوشید و طعام ناگوار می خورد.

و بعد از مرگش هیچ مالی به ارث نگذاشت. هیچ مانعی از موانع معمولی او را از درس باز نمی داشت و موجب تعطیل درس او نمی شد!

به طوری که حتّی در روز وفات شیخ انصاری درس خود را تعطیل نکرد و در جواب پرسندگان گفت:

درس می دهیم و ثواب آن را برای شیخ قرار می دهیم. عیادت بیماران، تشییع جنازه ها، دیدار واردین و بدرقه مسافرین از او فوت و ترک نمی شد و اهل نجف می گفتند:

قبل از آنکه خانواده کسی از بیماری او خبردار شود، شیخ محمد حسین از بیماری او خبردار است!

منبع: اعیان الشیعه، ج۹، ص۲۵۷.

این مطالب را نیز ببینید!

شیخ اعظم انصاری و خبر از امر پنهان!

بیانات حضرت آیت الله بهجت (رحمه الله): شیخ انصاری رحمه‌الله وجهی (حدود چهارصد تومان) به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --