هجوم عراقی ها برای تقلید…

نوشته شده در ۱۵:۵۸ - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
هجوم عراقی ها برای تقلید…

حضرت آیت الله شبیری زنجانی “مدظله”

آسید یوسف حکیم، فرزند مرحوم حکیم از نظر علمی، خیلی خوب بود. شنیدم پدرش به اجتهادش تصریح کرده بود.

آسید یوسف از شاگردان بارز آقای حکیم بود. بعد از وفات آقای حکیم، عربها “قلّدنا السّید یوسف، قلّدنا السّید یوسف” گویان برای تقلید از ایشان هجوم آوردند.

چون خیلی محبوب و ملّا بود و زمینه کاملی برای مرجعیت داشت، ولی او ایستادگی کرد و مردم را به آقای خوئی ارجاع داد.

حتی برای تصرف در وجوهی که در دستش بود، از آقای خوئی استجازه کرد!

منبع: جرعه ای از دریا، ج سوم، ص ۵۳۲

مطالب مرتبط

دیدگاه شما

Captcha loading...

آخرین مطالب سایت