عظمت معنوی شیخ انصاری…

واقعه‏ اى است که حکایت کرد آن را شیخ جلیل و ثقه نبیل” شیخ محمّد حسین کاظمى نجفى” که الان در نجف اشرف قدوه فقهاى عرب و صاحب حوزه درس و امام جماعت است، و آن، این است که گفت: در اوایل وفات” شیخ محمّد حسین” صاحب کتاب” جواهر” و انتقال ریاست عامه به شیخ جلیل” شیخ مرتضى” من بعد از نماز عشا داخل حرم مى‏شدم و پشت در و رو به ضریح مطهر، تکیه به دیوار از براى زیارت مى‏ایستادم، و وقوف را طول مى‏دادم و غالبا دخول و خروج شب شیخ جلیل، مقارن با وقوف من مى‏گردید.
اتفاقا در یک شب جناب شیخ در حال وقوف بر من برخورد و آهسته کیسه پولى در دست من گذاشت و فرمود بر وجه نجوا که: نصف این را خود خرج کن و نصف دیگر را بر شاگردان خود تقسیم کن. این سخن بفرمود و برفت، و من هم بعد از آن به خانه رفتم و مقدار آن را معلوم کرده دیدم که تمام آن با دینى که در آن اوقات دادنى بودم مطابق بود. با خود خیال کردم که تمام آن را به مصارف دین مؤجّل خود رسانم و بعد از آن به تدریج مقدار نصف آن را از براى شاگردان کارسازى کنم.
این خیال را کردم، لکن تا شب آینده کارى نکردم و این خیال را به کسى نگفتم تا آنکه بعد از نماز عشا باز داخل حرم شده در آن مکان سابق ایستاده بودم که شیخ مذکور به طریق عبور برخورد و سر خود را نزدیک گوش من آورد و فرمود: نه شیخنا، شما قسمت شاگردها را از این مال بدهید، من باز به خود شما مى‏دهم. این بفرمود و برفت و من دانستم که از ضمیر من اطلاع یافته. از آن اراده برگشتم و مقام و جلالت آن شیخ بزرگوار را دانسته و فهمیدم.

منبع: دار السلام در احوالات حضرت مهدى(علیه السلام)، ص: ۸۳۰

این مطالب را نیز ببینید!

در نجف بمان و خرج زندگی ات مناسب میشود!

بیانات حضرت آیت الله بهجت (رحمه الله): یکی از اهل علم ـ در نجف یا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Captcha loading...