عطوفت و مهربانی استاد، با شاگردان…

نوشته شده در ۱۳:۳۲ - ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
عطوفت و مهربانی استاد، با شاگردان…

حضرت آیت الله شبیری زنجانی “دامت برکاته”

اگر به اجازه نامه ای که مرحوم آخوند به آقای بروجردی دادند و در ابتدای کتاب رجال ایشان چاپ شده توجه شود، میزان عواطف و محبت این استاد به شاگردان معلوم می شود.

مرحوم آقا حیدر همدانی (پدر زن مرحوم آقای مفتح همدانی) با اینکه او خود از مستبدین بود، می گفت:

آخوند خراسانی به طلبه ها عشق می ورزید و برخوردش با طلبه ها با عطوفت بود! اینجانب از اشخاصی شنیدم که حتی بعد از شکست مشروطیت، باز درس ایشان مقام اول را داشت.

ایشان با همه فشار شدیدی که از برخی مخالفانش اعمال می شد، باز به دلیل عطوفت خاصی که به طلاب داشت، درسش شکست نخورد.

منبع: جرعه ای از دریا، ج۲، ص۴۳۶،

مطالب مرتبط

دیدگاه شما

Captcha loading...

آخرین مطالب سایت