زندگانی بزرگ مرجع شیعیان، حضرت آیت الله سیستانی مدّظله چگونه است؟!

اینجانب روش زندگانی علماء بزرگ گذشته همچون مقدس اردبیلی و شیخ انصاری و حاج آقا رضا همدانی “قدّس الله اسرارهم” را همواره نصب العین خویش قرار داده…

و سخت معتقدم که نه تنها مراجع تقلید بلکه تمامی روحانیون و بخصوص علماء برجسته باید از ریخت و پاش و تجملات جدا اجتناب نمایند…

یکی از بزرگترین خطراتی که روحانیت شیعه را در دراز مدت تهدید می کند همانا روشی است که متاسفانه در سالهای اخیر دامنگیر جامعه روحانیت گشته، و موجبات بی عقیده ای مردم را به آنان فراهم آورده است…

آقایان علماء و روحانیون باید حدّالامکان در جهات مادی جانب اقتصاد را رعایت نموده و از تصرّف غیر لازم در وجوه شرعیه خودداری نمایند.

 علی حسینی سیستانی، ۲۲ شعبان ۱۴۱۵

این مطالب را نیز ببینید!

درس اخلاق شهید ثانی | مانند حساب و کتاب شرکاء، از خودت حساب بکش!

باید در پایان هر روز ساعتى قرار دهد و در آن ساعت همه کارهاى روزانه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Captcha loading...