زندگانی بزرگ مرجع شیعیان، حضرت آیت الله سیستانی مدّظله چگونه است؟!

نوشته شده در ۲۱:۲۲ - ۱۵ خرداد ۱۳۹۶
 زندگانی بزرگ مرجع شیعیان، حضرت آیت الله سیستانی مدّظله چگونه است؟!

اینجانب روش زندگانی علماء بزرگ گذشته همچون مقدس اردبیلی و شیخ انصاری و حاج آقا رضا همدانی “قدّس الله اسرارهم” را همواره نصب العین خویش قرار داده…

و سخت معتقدم که نه تنها مراجع تقلید بلکه تمامی روحانیون و بخصوص علماء برجسته باید از ریخت و پاش و تجملات جدا اجتناب نمایند…

یکی از بزرگترین خطراتی که روحانیت شیعه را در دراز مدت تهدید می کند همانا روشی است که متاسفانه در سالهای اخیر دامنگیر جامعه روحانیت گشته، و موجبات بی عقیده ای مردم را به آنان فراهم آورده است…

آقایان علماء و روحانیون باید حدّالامکان در جهات مادی جانب اقتصاد را رعایت نموده و از تصرّف غیر لازم در وجوه شرعیه خودداری نمایند.

 علی حسینی سیستانی، ۲۲ شعبان ۱۴۱۵

مطالب مرتبط

دیدگاه شما

Captcha loading...

آخرین مطالب سایت