رابطه معنویت و فراگیری علم

حضرت میفرمایند: “ان‌ یجتنب المتعلم عن اتباع الشهوات و الهوی و الاختلاط بابناء الدنیا” باید از شهوات،‌ هواها و گشتن با دنیا طلبان دوری کرد!

تو که طالب علمی، چرا با ابنای دنیا، یعنی کسانی که فقط اسکناس و مادیات را طلب میکنند، صحبت میکنی؟ این ها کسانی هستند که وقتی از معنویات برایشان صحبت میکنی، گوش و چشم شان کر و کور است و هیچ نمیفهمند! چه کالایی گران که از آلمان بیاروند و…

اگر اهل علمی باشی که ضروری است، حواست باشد که با این قبیل اشخاص معاشرت نکنی!

متعلم هیچ کاری با این افراد ندارد! مادیت و معنویت، نسبت معکوس با هم دارند و علم با دنیا طلبی و حتی رفت و آمد با دنیا طلبان تحصیل نمیشود!

لذا سعی کنید که بر معنویتتان اضافه کنید تا پروردگار عزیز که مربی انبیا و اولیاست، مربی شما شود، هر چقدر که معنویتتان زیاد شود، پروردگار مادیات غیر ضروری را که مانع مناجات با اوست، از شما میگیرد! البته ما که آن طور نمیشویم، مگر که خواب ببینیم! ولی باید در این مسیر حرکت کنیم.

حضرت فرمودند: این مصعب را که میبینید! او به یقین رسیده است، او شخصی بود که باید متکایش از پر قو می بود، تشکش چنین و چنان می بود، خوراکش مغر قلم می بود و…

اما دستی آمده بود و او را از تمام تَقَیُّدات مادی رَهانیده بود، به طوری که مدام با خدا مناجات میکرد. این چه دستی بود که حالش را علی الظاهر خراب کرده بود و این همه لوازم آسایش را از زندگی او حذف کرده بود؟

حضرت درباره اش فرمودند: “هذا عبد قد نور الله قلبه”؛ خدا قلب او را نورانی کرده است. وقتی رسول الله “صلی الله علیه و آله” پرسید: “ما علامه ایمانک؟” عرض کرد: یارسول الله! گویا کسی در باطن من است که مرا از روز واپسین بر حذر میدارد و میگوید: چرا به خودت نمی آیی؟! مرا شب و روز نصحیت میکند! مرا در شب بیدار میکند و به صیام و قیام وا میدارد!

این چه دستی است؟ دست پروردگار است.

این مطالب را نیز ببینید!

ایت الله صافی گلپایگانی: خلوص در نیت باعث پیشرفت در مسیر طلبگی میشود!

روزی مرحوم آیت ‌الله العظمی بروجردی در درس فرمودند: می ‌خواهم مطلبی را بگویم تا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --