خانه ای که در آن معصیت شود، آنجا زندگی نمیکنم!

آیت الله رضازاده، از علماء مشهد نقل می کنند:

آیت الله سید محمد هادی میلانی، در مشهد، دنبال منزل مناسبی بودند که اندرونی و بیرونی داشته باشد. آنچه من راجع به آن خانه نقل میکنم، از زبان کسی است که از طرف آقا مامور خرید خانه در مشهد بود.

ایشان میگوید:

آیت الله میلانی به من فرمودند: خانه ای با همین مقدار پول که من دارم بخرید. اگر قیمت خانه بیشتر از پول موجود من بود، هر وقت که خدا به من داد، می پردازم.

بعد ما محله به محله در پی خانه مطلوب آقا گشتیم. هر خانه ای که ما پیدا میکردیم،‌ آقا نمی پسندیدند.

روزی خانه خوب و مناسب و بزرگی پیدا کردیم و با خود گفتیم که آقا قطعا آن را می پسندند.

وقتی ایشان را جلوی آن خانه بردیم، سخت شگفت زده شدیم. چون آقا یک پایش را داخل خانه گذاشت و بی درنگ به عقب برگشت.

بعد فرمودند: که این منزل به درد من نمی خورد. دنبال منزل دیگری بگردید.

در این منزل که شما میخواهید برای من بخرید، معصیت زیاده شده است.

ما از سر کنجکاوی رفتیم و تحقیق کردیم. معلوم شد که آن خانه، قبلا بانک ایران و انگلستان بوده است!

منبع: یادنامه چهلمین سالگرد آیت الله سید محمد هادی میلانی، ص۱۶.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --