آیت الله گلپایگانی: سخنی با خادمین فاطمیه

نوشته شده در ۰۹:۰۳ - ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

sokhani ba khademin

حقیر با زبان الکن و بیان ناقص و با اعتراف به عجز و ناتوانی، این جرات و جسارت را در خود نمیبینم که نسبت به آستان مقدس فاطمی عرضی داشته باشم؛ اما از باب این که حقیر هم در زمره خادمان و جاروکشان دربارش محسوب شوم؛ عرض چاکری و ادب مینمایم.

مطالب مرتبط

دیدگاه شما

Captcha loading...

آخرین مطالب سایت