تعطیلی درس علامه بحرالعلوم…

آخوند ملا زین العابدین سلماسى که از شاگردان برجسته مرحوم سید مهدى بحرالعلوم بود. نقل کرده که علامه بحرالعلوم هر شب در میان کوچه هاى نجف مى گشت و براى فقرا نان و غذا مى برد.

پس چند روزى درس را تعطیل کرد. طلاب مرا شفیع واسطه قرار دادند و من به خدمت آن جناب عرضه داشتم که چرا درس را ترک فرموده اید؟!

فرمود: دیگر درس نمى گویم. بعد از چند روزى دوباره طلاب مرا واسطه کردند که سبب تعطیلى درس را بدانند!

پس من بار دیگر به خدمت ایشان رسیده و سوال طلاب را عرضه داشتم. آن جناب فرمود که:

هرگز نشنیدم که این طلاب در نصف شب به تضرع و زارى و مناجات صدایشان بلند شود!

با آنکه من در غالب شبها در کوچه هاى نجف مى گردم. چنین طالب علمى را استحقاق نیست که براى ایشان درس بگویم.

چون طلاب این سخن را شنیدند همه به تضرع و زارى برآمدند و شبها صداى مناجات و گریه طلاب از هر سو بلند مى شد پس آن جناب دیگر بار به تدریس مشغول گردید.

منبع: قصص العلماء، ص۱۷۳.

این مطالب را نیز ببینید!

مرحوم امام خمینی “رضوان الله علیه”

شما که امروز در این حوزه ها تحصیل می کنید و می خواهید فردا رهبری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Captcha loading...