تعطیلى درس شیخ انصارى به احترام علماى گذشته

حضرت آیت الله شبیرى زنجانى مدظله در ادامه سخنان خود گوید: از آقاى حاج سید محمد على سبط، نوه شیخ انصارى در تهران شنیدم که مى گفت:

شیخ انصارى یک زمان درس را تعطیل کرد، شاگردان از این تعطیلى نابه هنگام ناراحت شدند، دو نفر نزد شیخ مقرب بودند، یکى آقا سید على شوشترى و دیگرى میرزاى شیرازى…

شاگردان نزد میرزاى شیرازى رفته و از ایشان خواستند که با شیخ صحبت کند و شیخ را براى درس گفتن راضى کند. میرزا خدمت شیخ رفته، علت تعطیلى درس را جویا شد، شیخ در پاسخ مى گوید:

نوشته هاى من به دست یکى از علما رسیده آنها را مطالعه کرده، نقدهائى بر آنها نوشته و برایم فرستاده است. من این نقدها را مطالعه کرده دیدم آن اشکالات اصلا به حرفهاى من وارد نیست و ارتباطى به بحثهاى من ندارد.

این ماجرا باعث شد که من فکر کردم که نکند آن ایرادهائى که ما به سابقین وارد مى کنیم، از این قبیل باشند!

ممکن است که محقق و علامه و مانند آنان اگر زنده بودند مى گفتند که اشکالات شما به حرفهاى ما نمى خورد، محل نفى و اثبات دو جا است و ما سخنى مى گوئیم و شما سخن دیگرى اشکال مى کنید!

گاهى اصطلاحات در طول زمان مختلف مى شود و انسان حرف گذشتگان را بر مصطلحى که با آن آشنا است حمل مى کند در حالى که حرف آنان واقعا معناى دیگر داشته است.

ما هر روز آن آقایان را به محاکمه مى کشیم و آنان را محکوم مى کنیم، من مى ترسم که از ناحیه ما به آنان ظلمى شده باشد و آنان هم که نیستند از خود دفاع کنند!

ما به قدرى که طلبه ها در مباحث علمى رشدى پیدا کنند و ذهنشان باز مى شود درس گفته ایم و بیشتر از این را مى ترسم مسئول باشم.

میرزا مى گوید: بین شما و آن آقا فرق است. آن آقا مطالب شما را مطالعه کرده اشکالى به نظرش آمده و براى شما فرستاده است!

اما شما پس از مدتها تفکر اشکالات را در مجمع علما و مجتهدین طرح مى کنید و همه این مجتهدان مدافعان غایبان هستند! این افراد همه در فکرند که اگر اشکال شما نکته ضعفى داشته باشد و بشود از گذشتگان در یک جا هم دفاع کنند از آنان دفاع خواهند کرد و اگر مطلبى تصویب شد، تنها نظر شما نیست بلکه به تصویب تمام این مجتهدان رسیده است!

شیخ مى فرماید: بلى این تفاوت هست و فردا براى درس مى آیم.

منبع: مجله مسجد سال سوم، شماره ۱۷ ماه آذر و دى ۱۳۷۳ نوشته آیت الله شبیرى زنجانى.

این مطالب را نیز ببینید!

شیخ مرتضی انصاری - رسائل - مکاسب

شیخ انصاری در فقه و فقاهت چه جایگاهی دارد و علت موفقیتش چه بود؟

شیخ مرتضى انصارى(ره)، از قبیله احیاگرانى است که دغدغه کار آمدى فقه و استوارى مکتب قانون‌گذارى را در سر داشت. او با دید عمیق و آگاهی‌هاى گسترده‌ای که داشت، روشى نو و مکتبى جدید در فقه پى ریخت و در اصول، اندیشه‌هایى تازه عرضه داشت؛ مانند بحث حاکم بودن یکی از ادله بر دلیل‌های دیگر در مبحث تعادل و تراجیح، بها دادن شایسته به عقل و خرد در شناخت حکم و مهارت و تسلط بر آیات، روایات و دیدگاه‌های فقهای قبل از خود. هنوز افکار او در حوزه‌هاى علوم دینى، فصل الخطاب است و فهم کتاب‌هاى او، ملاک اجتهاد و استنباط. رازهای موفقیت شیخ انصاری را می‌توان در چند چیز یافت: برهان‌گرایى و خردمدارى، وفاق و بهره‌ورى از دیدگاه‌های فقهای دیگر، آزاداندیشى و جامع‌نگرى و تهذیب نفس.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Captcha loading...